Jobs IN Pune


   

प्रेरणा  को-ऑप. बँक लि.              

 PRERANA CO-OP. BANK LTD.
मुख्य कार्यालय : लक्ष्मणनगर, डांगे चौक, थेरगांव, पुणे-४११०३३,


पाहिजेतसंपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र, ₹६०० कोटी व्यवसाय असलेल्य व संपूर्ण Core Banking वापरत असलेल्या बँकेस पाहिजेत.


पद शैक्षणिक पात्रता
मॅनेजर (आय.टी.) (IT Incharge) संगणक क्षेत्रातील पदवी/पदविका/कोर्स,
तत्सम पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव,
बँकेच्या आय.टी. विभागात काम केले असल्यास प्राधान्य
असि. मॅनेजर (आय.टी.) (Asst. Manager- IT) संगणक क्षेत्रातील पदवी/पदविका / तत्सम कोर्स,

बँकेच्या आय.टी. विभागात किंवा बँकेच्या संबंधीत आय.टी. क्षेत्रात कामाचा किमान २ वर्षाचा अनुभव
मॅनेजर / Manager पदवीधर/पदव्युत्तर, संगणक ज्ञान आवश्यक

JAIIB / CAIIB असल्यास प्राधान्य

सहकारी बँकेमधील शाखा व्यवस्थापक किंवा कर्ज विभागातील अधिकारी पदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असल्यास प्राधान्यअर्ज करावयाची पध्दत, अन्य सर्व अटी www.preranabank.com या वेबसाईटवर Careers या विभागाखाली प्रसिध्द केल्या आहेत. जाहिरात प्रसिध्द झालेपासुन १५ दिवसात अर्ज ई.मेल द्वारे (careers@preranabank.com) स्विकारले जातील.

फोन नं.: 9075028001/02, 7721900900


- चेअरमन414:11

 

      

 

 

We're hiring

VARAD PROPERTY SOLUTIONS PVT. LTD.

Pune's Leading Real Estate Company 

 

Walk in - 26th To 31st July 2022: 9.30 am - 6.00pm

KHARADI OFFICE

 

Gera's Imperium Alpha' Office No. 1014, 10th Floor, Vitthal Nagar, Kharadi, Pune - 411 014

Call: 8956572230/8956717464

DESIGNATIONSEGMENTVACANCIES

Sales Manager

Sales Manager

Sales Executive

Sales Executive

CP Sourcing Executive

Plotting

Residential

Plotting

Residential

Plotting/Residential

3

3

10

10

5

 

NARHE OFFICE

Navale IT Zone, Phase III, 5th Floor, Near Navale Bridge, Pune-411 041

Call: 7058394061/7219555863

 

DESIGNATION SEGMENT VACANCIES
General Manager
Sr. HR Manager
Sales Executive
Sales Executive
Sales Executive
CP Sourcing Manager
CP Sourcing Executive
Sr. Web Developer
Jr. Web Developer
Web Designer
Graphic Designer
Plotting
Office
NA Plotting
Resort NA Plot
Farm House
Plotting
Plotting
IT
IT
Digital Marketing
IT
2
2
10
10
10
2
5
5
5
5
2

 

 

Varad Property Solutions Pvt. Ltd.

Corporate Office: 020-67505467

hr@varadpropertysolutions.com | www.varadprop.com

NO BAR ON SALARY FOR THE RIGHT CANDIDATE

      

      


Post a Comment

0 Comments